DANH NHÂN LỊCH SỬ, VĂN HÓA, NHÀ CÁCH MẠNG, CÁC NHÂN VẬT TIÊU BIỂU, NỔI TIẾNG QUA CÁC THỜI KỲ CỦA HÀ TĨNH

Do bài viết về các danh nhân trên NHT chưa đầy đủ nên rất cần được bổ sung các bài viết về các nhân vật có tên dưới đây… Mong nhận được các bài viết về các danh nhân có tên nhưng chưa có bài giới thiệu. Mong các bạn đóng góp thêm

I. Các Danh Nhân Hà Tĩnh tiêu biểu thời phong kiến

01. Sử Hy Nhan : —-Đức Thuận – Thị xã Hồng Lĩnh — Danh Nhân Lịch sử – Văn hóa VNam
02. Nguyễn Biểu: — Thị trấn Đức Thọ; mất năm 1413. — Danh Nhân Lịch sử VNam
03. Bùi Cầm Hổ —(-thế kỷ XV) Đậu Liêu,Hồng Lĩnh. —- Danh Nhân Lịch sử VNam
04. Hà Tôn Mục —–( 1653 – 1707)  Tùng Lộc, Can Lộc, —- Danh Nhân Lịch sử VNam
05. Nguyễn Nghiễm —(1708-1775): Tiên Điền, Nghi Xuân — Danh Nhân Lịch sử VNam
06. Lê Hữu Trác (1720-1791):—-Danh Nhân Văn Hóa VNam
07. Lê Quảng Chí —- Danh Nhân Văn Hóa VNam
08. Nguyễn Văn Giai — Hậu lộc, Lộc Hà ——Danh Nhân Lịch sử VNam
09. Phan Kính —– Song Lộc, Can Lộc —– Danh Nhân Lịch sử – Văn Hóa VNam
10. Nguyễn Huy Oánh (1722-1789):Trường Lộc,Can Lộc–Danh Nhân Lịch sử – Văn hóa VNam
11. Nguyễn Thiếp (1723-1804): Kim Lộc, Can Lộc;Danh Nhân Lịch sử – Văn hóa VNam
12. Nguyễn Huy Tự (1743-1790):Trường Lưu, Can Lộc. Danh Nhân Lịch sử – Văn hóa VNam
13. Phan Huy Ích (1750-1822): Thạch Châu,Lộc Hà.– Danh Nhân Lịch sử – Văn hóa VNam
14. Phan Huy Chú (1782-1840): Thạch Châu,Lộc Hà –Danh Nhân Lịch sử – Văn hóa VNam
15. Bùi Dương Lịch (1757-1828: Tùng Ảnh,Đức Thọ. Danh Nhân Lịch sử – Văn hóa VNam
16. Nguyễn Du —(1765-1820,Tiên Điền, Nghi Xuân) — Danh Nhân Văn Hóa VNam
17. Nguyễn Huy Hổ —( Trường Lộc, Can Lộc ) — Danh Nhân Văn Hóa VNam
18. Trần Dực — Danh Nhân Văn Hóa VNam
20. Nguyễn Công Trứ (1778-185: Xuân Giang, Nghi Xuân) —Danh Nhân Văn Hóa VNam

II. Các Võ Tướng Tiêu biểu trong lịch sử phong kiến

01. Mai Thúc Loan: ————Thạch Bắc – huyện Thạch Hà; lên ngôi hoàng đế: 722.
02. Đặng Tất ( Tùng Lộc, Can Lộc , Hà Tĩnh ) Danh Nhân Lịch sử VNam
03. Đặng Dung: Tùng Lộc – huyện Can Lộc; mất năm 1414. Danh Nhân Lịch sử VNam
04. Nguyễn Tuấn Thiện (1401-144: Sơn Phúc – huyện Hương Sơn.Danh Nhân Lịch sử
05. Lê Bôi —— Danh Nhân Lịch sử VNam
06. Ngô Văn Sở ; Trảo Nha, Can Lộc,—Danh Nhân Lịch sử VNam
07. Phan Văn Lân —Danh Nhân Lịch sử VNam – Chưa có tài liệu. Yêu cầu được bổ sung thêm
08. Nguyễn Đăng Minh —– Chưa có tài liệu. Yêu cầu được bổ sung thêm
09. Phan Đình Phùng (1843-1896): Tùng Ảnh – huyện Đức Thọ.Danh Nhân Lịch sử VNam
10. Lê Ninh (1857-1887): Trung Lễ – huyện Đức Thọ.Danh Nhân Lịch sử VNam
11. Cao Thắng (1864-1893): Sơn Phúc – huyện Hương Sơn.Danh Nhân Lịch sử VNam

III. Các nhà cách mạng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động

01. Nguyễn Hàng Chi –(1886-1908);Hậu Lộc,Lộc Hà – Thủ lĩnh phong trào chống thuế
02. Võ Liêm Sơn (1888-1949): Thiên Lộc,Can Lộc. Trí thức cách mạng nhiệt thành
03. Lê Thước – (1891-1976) Trung Lễ – huyện Đức Thọ. Nhà sư phạm lỗi lạc
04. Trần Phú (1904-1932): Tùng Ảnh, Đức Thọ. Danh Nhân Lịch sử – Cách mạng VNam
05. Hà Huy Tập (1902-1941): Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên. Danh Nhân Lịch sử – Cách mạng VNam
06. Lý Tự Trọng( Thạch Liên , Thạch Hà, Hà Tĩnh Danh Nhân Lịch sử – Cách mạng VNam
07. Ngô Đức Kế ( Trảo nha, Can Lộc ) Danh Nhân Lịch sử – Cách mạng VNam
08. Đội Cung ——- Lãnh đạo cuộc Binh biến Đô Lương ngày 13 tháng 1 năm 1941
09. Phan Đình Giót —— Anh hùng lực lượng vũ trang (phong năm 1955)
10. Lê Xuân Trứ ——-: Bí thư chi bộ đầu tiên của tỉnh Bình Định
11. Phan Mỹ – Luật sư —- nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ . – Chưa có tài liệu – Mong được bổ sung
12. Lê Bình – Anh hùng lực lượng vũ tranh – liệt sỹ- nguyên Giám đốc Nha công an Nam bộ
13. Lê Bá Cảnh – Người Cộng Sản kiên trung
14. Hà Huy Giáp —Nhà cách mạng —
15. Phan Anh – Luật sư, Bộ trưởng BQP
16. Vương Đình Nhỏ – Dũng sỹ phá bom
17. La Thị Tám —- Anh hùng – ( Vĩnh Lộc, Can Lộc )
18. Nguyễn Tiến Tuẫn —- Anh hùng LLVTND ( Cẩm Dương, Cẩm Xuyên ) — Chưa có tài liệu. Mong được bổ sung

IV. Các học giả, các nhà khoa học.

01. Trần Trọng Kim -(1883-1953)- Nhà sử học, học giả uyên thâm —Đan Phố, Nghi Xuân
02. Hoàng Xuân Hãn (1908-1996): Đức Nhân,Đức Thọ. Nhà khoa học
03. Nguyễn Khắc Viện (1913-1997): Hương Sơn. Nhà văn hóa
04.Nguyễn Đổng Chi (1915-1984): Ích Hậu, Lộc Hà. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian
05. Lê Văn Thiêm (1918-1991): Trung Lễ – huyện Đức Thọ. Nhà Toán học
06. Nguyễn Đình Tứ (1918-1991): Song Lộc, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh – Nhà khoa học hạt nhân
07. Phan Huy Lê –GS Sử học,NGND, Chủ tịch Hội K.Học Lịch sử VNam — Thạch Châu, Lộc Hà
08. Ngô Bá Thành -(1931-2004)– Luật sư – nguyên Chủ nhiệm U.B Pháp Luật của Q.Hội VN
09. Võ Quý –(1929)- Giáo sư, TSKH, Nhà giáo, Nhà Sinh học—- Yên Hồ, Đức Thọ
10. Đinh Xuân Lâm — GS Sử học — Sơn Tân, Hương Sơn
11. Phạm Đức Dương –GS, Nhà Đông nam á học —- Tùng Ảnh, Đức Thọ
12. Nguyễn Khắc Phi –GS,Chuyên gia Vhọc TQuốc, Vhọc so sánh— Sơn Hòa, Hương Sơn
13. Lê Xuân Anh –GS,TS nghành Toán cơ tại ĐHBK Xanh Petêcbua,LB Nga –Sơn Thịnh, Hương Sơn
14. Đoàn Tử Huyến —Dịch giả–Đức Lạc, Đức Thọ
15. Phan Nhuận –Luật sư, người dịch Nhật ký trong tù ra tiếng Pháp– Đức Lâm, Đức Thọ
16. Hà Xuân Trường —Nhà lý luận – Thực tiễn
17. Hoàng Xuân Nhị —Giáo sư văn học– Đức Thọ, Hà Tĩnh
18. Lê Khả Kế —-Giáo sư, Nhà từ điển học
19. Từ Chi – Giáo sư, Nhà dân tộc học —
20. Hoàng Trinh —– Giáo sư, viện sĩ thông tấn Viện Hàm lâm khoa học Hungari —
21. Hà Văn Tấn — Giáo sư, nhà khảo cổ học —
22. Hoàng Xuân Sính — Nữ GS Toán học đầu tiên — Yên Hồ, Đức Thọ —
23. Lê Đình Khả — GS, TS Lâm nghiệp—
24. Trần Vĩnh Diệu —GS, TSKH Vật liệu Polime —
25. Hoàng Hữu Thư –Nhà giáo– Đông Thái, Đức Thọ ( Chưa có tư liệu, Mong được bổ sung )
26. Trần Quốc Nghệ –Người thầy siêu giỏi —
27. Phan Đình Diệu – Gs Toán Học – Trung Lộc, Can Lộc
28. Hà Huy Khoái – Gs Toán Học – cựu Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học các nước thế giới thứ ba — làng Thịnh Xá, xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
29. Phạm Song –Giáo sư Viện sĩ Y học— ( Chưa có tư liệu, Mong được bổ sung )
30. Nguyễn Đỗ Quang Thống – Gsư — ( Chưa có tư liệu, Mong được bổ sung )
31. Hoàng Ngọc Hiến – Gsư Văn học — ( Chưa có tư liệu, Mong được bổ sung )
32. Nguyễn Huệ Chi – Gsư Văn học —- ( Chưa có tư liệu, Mong được bổ sung )
33. Phong Lê – Gsư Văn học —- ( Chưa có tư liệu, Mong được bổ sung )

V. Các văn nhân và các nhà hoạt động văn hóa

01. Nguyễn Phan Chánh (1892-1984): Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Danh họa
02. Hoàng Ngọc Phách (1896-1973): Tùng Ảnh,Đức Thọ. Nhà văn
03. Xuân Diệu (1916-1985): Làng Trảo Nha, Can Lộc. Thi sỹ, Nhà thơ
04. Huy Cận — Đức Ân, Vũ Quang. Nhà thơ
05. Thái Can –Thi sĩ–
06. Phạm Khắc Hòe — Luật sư, nhà văn —
07. Lê Đóa —-NS, NSND—
08. Phan Điện — Danh sỹ, nhà thơ —
09. Phạm Thị Thành —- NSND, Đạo diễn sân khấu—
10. Đào Mộng Long —NSND, nhà viết kịch —
11. Quỳnh Giao — Nhà thơ – Phong trào thơ mới—
12. Hoàng Ngọc Phách — Nhà văn, tác giả tiểu thuyết “Tố Tâm” —
13. Chính Hữu — nhà thơ —

VI. Các Chính khách, Tướng Lĩnh Người Hà Tĩnh thời đương đại.

01. Lê Xuân Tùng –GS Kinh tế , Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội –Sơn Lễ, Hương Sơn
02. Nguyễn Đình Tứ – Nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị — Song Lộc, Can Lộc
03. Nguyễn Đức Bình – Nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị —
04. Lê Minh Hương – Nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị —
05. Uông Chu Lưu — ooo —
01. Trần Thu Hà –GS Tiến Sĩ – Đông Thái, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Advertisements

Về Trần Diệu Linh
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

One Response to DANH NHÂN LỊCH SỬ, VĂN HÓA, NHÀ CÁCH MẠNG, CÁC NHÂN VẬT TIÊU BIỂU, NỔI TIẾNG QUA CÁC THỜI KỲ CỦA HÀ TĨNH

  1. Huy Khánh says:

    Tự hào quê hương tôi 😚

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: